WUSTYLE

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小
主頁 關於總拳社 總社徒弟

總社徒弟(活躍)

入門長次 姓名 成為徒弟年份 教練資格
1 Eugene Heung Lap Chi 香立智 2004 高级
2 Jeff Chui 徐成業 2004 高级
3 Ko Yu Chun 柯愈群 2004 中级
5 Chon Kit Leong,Henry 莊杰倆 2007 高级
6 Sy,Patrick 施性培 2007
8 Chan Ming Fai 陳明輝 2007
9 Chan Kwun Chuen 陳冠銓 2007
10 Yuen Wai Keung 袁偉強 2007 高级
15 Chan Wai Kit 陳淮傑 2007 高级
16 Cheng, Yan-Hang Albert 鄭恩衡 2007
17 Yiu Ka Cheung,Deville 姚家祥 2007 高级
19 Chan Yu Vincent 陳宇 2007 初级
20
Leung Leo Qin 梁秦 2007 高级
21 Chan Hoi Wing, Zeus 陳凱榮 2007
26 Isaac Chow 周繼昌 2011
28 Cheung Mei Wah 張美華 2011 初级
29 潘冠熙 2011 初级
32 Chan Kai Ming 陳啓明 2011 初级
33
Kwong Fong Chiu 鄺坊照 (Deceased/巳故) 2011
34
雷震宇 2011
35 梁燦泉 2011
36

Chow Li Yim Lan 周李艷蘭

2011 初级
37 Liu Yuen Leung 廖遠良 2011
38 Lam Long Chau 林朗秋 2011 初级
39 Victor Mouquin 2011
40
蔡文雄 2011 初级
41
Phil Li 李偉明 2011 中级
42
林祥萍 2013
43 Matthew Noellert 2013
44 Wong Wing Hong 黃永康 2013
45 Wong Wing Hang 黃永亨 2013
46
Jennifer Chung 鍾潔美
2013
47 Liu Kin Kwan 廖建鈞 2013
48 Fan Lin Chi 樊煉志 2013
49 Lin Heung Wing 林向榮 2013
50
Au Ho Lun 區顥麟 2013
51
Chris Lam 林錦明 2013
52
黃天成 2013
53 Sunny Chan 陳之威 2013